نیروگاه Off Grid


1396/11/1 0:0
نیروگاه Off Grid نیروگاه منفصل از شبکه میباشدو انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل مینماید.

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :