ATM-12V/4.5AH

 
     
 
Atmosphere Battery  |       

 

مشخصات فنی باتریهای Atmospherh سری 12V/4.5AH از شرکت صنعت انرژی نیرو آتیه ساخت ایران

طول عمر بالا

برای تولید باتری با طول عمر بالا از فن آوری پیشرفته ای برای به حداقل رساندن ناخالصی ها و امپدانس داخلی باتری استفاده می شود که در آن از تراکم بالای آلیاژ سرب کلسیم استفاده شده است.

عاری از نشت

AGM ماده الکترولیت را دقیقا مابین صفحات سرب نگه میدارد بنابراین نیاز به غوطه ور کردن الکترودها در الکترولیت نیست بدین ترتیب در سلول فضای کافی جهت انباشت گاز ایجاد می شود. این فضا به نوبه خود باعث میشود تا افزایش فشار به حداقل رسیده و جلوگیری از نشت آن امکان پذیر گردد.

بدون نیاز به نگهداری

با توجه به چرخه بسته شارژ و دشارژ در این نوع باتریها، مراقبت دوره ای جهت اضافه کردن الکترولیت و سرویس قطب های باتری منتفی شده و تا اتمام عمر باتری نیاز به عملیات سرویس و نگهداری نخواهد بود.

ایمنی

در مواقعی که به دلیل اضافه شارژ غیر مجاز، فشار داخلی سلول باتری بیش از مقدار تعیین شده گردد، سوپاپ ایمنی باتری که به فیلتر گاز مخصوص مجهز شده است در هنگام تخلیه فشار اضافه از خروج گازهای مضر جلوگیری می نماید.
اطلاعات تماس